Landschapswerken

Niets zo mooi als onze natuur. Maar ook aan een landschap moet worden gewerkt om de echte schoonheid te laten schitteren. Wij creëren en beheren natuurgebieden, bossen en parken en zorgen voor beplantingen langs wegen en in bermen.

Aanplantingen en beheer van landschappen

Aanplantingen en beheer

Niets zo mooi als onze natuur. Maar ook aan een landschap moet worden gewerkt om de echte schoonheid te laten schitteren. Wij creëren en beheren natuurgebieden, bossen en parken en zorgen voor beplantingen langs wegen en in bermen.

Wat Bart Beullens voor u doet:

 • Grondbewerking
 • Aanplanten van bossen (manueel en machinaal)
 • Aanplanten van hagen, bomen en struikgewas
 • Opsnoeien van houtkanten, bermen en bosranden

Afsluitingen en veeroosters

Om te verhinderen dat vee en wild bos, natuurgebied of park verlaten en ongemerkt en ongewenst de wijde wereld intrekken, helpen afsluitingen en wild- of veeroosters.

Afsluitingen

De mogelijkheden om een domein te omheinen zijn talrijk. Wij adviseren u en zorgen voor de plaatsing.

Wat Bart Beullens voor u doet:

 • Omheiningen met ursus-rasters of prikkeldraad
 • Elektrische afsluitingen
 • Afsluitingen in allerlei houtsoorten en uitvoeringen (kastanje, acacia…)

Vee- en wildroosters

Vee- en wildroosters trekken een duidelijke grens voor dieren, maar garanderen een veilige en onbelemmerde doorgang voor wandelaars, fietsers en ander verkeer. Het verschil tussen vee- en wildroosters ligt in de afstand tussen de spijlen: die van wildroosters liggen dichter bij elkaar dan die van veeroosters.

Fiets- en wandelpaden

Nieuwe wegen in halfverharding voor fietsers en wandelaars. Onze specialisatie is het kostenefficiënt en duurzaam herstellen van beschadigde wegen, met hergebruik van de bestaande verharding.

Door onze manier van werken is er geen of nauwelijks geen verhardingsmateriaal nodig. Met het losgewerkte materiaal kan de verhardering terug geëgaliseerd worden. Dit scheelt in kostprijs van zowel materiaal als transport.

Zo gaat Bart Beullens te werk:

 1. reinigen van de bestaande verharding met bladblazer of borstelmachine
 2. loswerken bestaande verharding
 3. fijnmalen van het losgebroken materiaal
 4. nivelleren van het materiaal
 5. verdichten van de verharding door te trillen of te walsen

Grond- en waterbouwwerken

Wij geven de natuur de ruimte waar ze recht op heeft. Voor de inrichting van speciale beschermingszones – meestal natuurcompensatie voor een project dat elders een verlies aan beschermde natuur veroorzaakt – ontfermen wij ons over de natuurtechnische grond- en waterhuishoudingswerken.

We leggen paden en poelen aan en vergroten daarmee de habitat van fauna en flora die floreren in het water of aan de waterkant. Oevers van poelen, vijvers en waterlopen herstellen of versterken we met duurzame beschoeiingen.

Zowel in natuurgebieden, op bedrijfsterreinen als bij particulieren leggen we terrassen aan bij vijvers of plaatsen we knuppelpaden en vlonders in drassige gebieden.

Natuurlijk zorgen wij ook voor het periodieke beheer van grachten, poelen, vijvers, rivieren en de verfraaiingen.

Wat Bart Beullens voor u doet:

 • Natuurtechnisch grondwerk
 • Aanleg van poelen en waterlopen
 • Reinigen en ruimen van grachten
 • Plaatsen van beschoeiingen in vijvers en waterlopen
 • Aanleg van bruggen en vlonders
 • Aanleg van knuppelpaden

Groenbedrijf Bart Beullens
aanplantingen en beheer van landschappen
Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf Bart Beullens - Groenbedrijf